Terug naar het eiland. Innovatief, kleinschalig, tegendraads, duurzaam
— broeden op leuke ideetjes.